Kongres Rzemiosła Polskiego 2023

Kongres Rzemiosła Polskiego 2023

W dniu 30 maja 2023 w sali im. Jana Kilińskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, obradował sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Janusza Kowalskiego. Obrady...