11 czerwca 2021 roku w Wojewódzkim Domu Rzemiosła odbyła się konferencja promująca rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła”. Konferencja zainaugurowała kampanię promocyjną programu, która będzie prowadzona w całej Polsce.


Polski Inkubator Rzemiosła” podejmuje się wyzwania jakim jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji zadań statutowych, w tym dotyczących przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Kluczowe zadania operacyjne Programu to:

-wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych

-rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle


W Konferencji udział wzięli:

Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii – Pani Olga Semeniuk

Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego – Pan Piotr Mazurek

Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Artur Chojecki

Naczelnik Wydziału Rzemiosła – Pani Paulina Woźniecka

Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego – Pan Tomasz Moliński      


W Konferencji udział wzięli także członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Rzemiosło Warmii i Mazur, pracownicy organizacji rzemieślniczych oraz pracownicy Izby.


Prezes Izby Pan Antoni Górski przywitał uczestników konferencji, wyraził zadowolenie, iż pierwszy raz od wielu lat Rząd zajmuje się problemami Rzemieślników. Po pierwsze przygotowano program „Polski Inkubator Rzemiosła”, który mieliśmy okazję opiniować wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego. Program ten jest pokłosiem wizyt Pani Minister we wszystkich Izbach Rzemieślniczych w Polsce. Po drugie prowadzone są prace nad nową ustawą o rzemiośle.

Następnie głos zabrali Pani Minister Semeniuk oraz Pan Minister Mazurek, którzy przedstawili założenia projektu, do kogo jest on skierowany oraz jak będzie można składać wnioski konkursowe. Podkreślili znaczenie Rzemiosła dla gospodarki naszego kraju. Przypomnieli jak do tej pory Rzemieślnicy byli pozostawieni sami sobie, bez wsparcia ze strony Rządu. W roku 2020 powołano do życia Wydział Rzemiosła objęty przez Panią Minister Semeniuk, która z miejsca przystąpiła do działania i rozmów z przedstawicielami środowiska rzemieślniczego.

Na zakończenie wystąpień głos zabrał Pan Wojewoda Chojecki, który podkreślił fantastyczną współpracę z Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz owocne rozmowy prowadzone z Prezesem Antonim Górskim podczas posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Konferencja zakończyła się pytaniami ze strony mediów, prasy oraz zaproszonych gości. Z sali popłynęły podziękowania dla Ministrów za wsparcie Rzemiosła i Rzemieślników.


Nasze wydarzenie odbiło się szerokim echem zarówno w województwie jak i w całej Polsce. Minister Olga Semeniuk, Minister Piotr Mazurek oraz Wojewoda Artur Chojecki podziękowali za spotkanie na swoich profilach społecznościowych: