Posiedzenie Zarządu Izby

30 września 2021 roku odbyło się Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Udział w posiedzeniu wzięli Członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Księgowa oraz pracownicy Biura Izby. Prezes Izby Antoni Górski powitał...