Informujemy, iż od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe, będą dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana skorzystają zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

Nad wprowadzeniem takiego rozwiązania Związek Rzemiosła Polskiego pracował wspólnie z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Rzemiosło jest pierwszą i jedyną, do tej pory organizacją, która przyjęła do swych zadań przekazywanie do CEIDG informacji o kwalifikacjach zawodowych.

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze w CEIDG

Od dzisiaj wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski zostaną obligatoryjnie objęte, tym rozwiązaniem. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października br., informacja w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji rzemieślniczych będzie dokonywana wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o wpis w CEIDG.

Tryb postępowania i nowe dane w CEIDG

Przedsiębiorcy przystępujący do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po 1 października br. są zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG. Na tej podstawie izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego dopisze informacje o posiadanych kwalifikacjach na stronie CEIDG.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed 1 października br. uzyskanie wpisu w CEIDG będzie obywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy będą zamieszczone takie dane, jak:

– data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),

– nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,

– tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,

– nazwa zawodu,

– symbol cyfrowy zawodu,

– data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców posiadających już kwalifikacje rzemieślnicze do składania wniosków o wpis do CEIDG. To dobra okazja do zaprezentowania swoich umiejętności w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród zrzeszonych w Państwa organizacjach Rzemieślników. Uprawnienie, które zyskało Rzemiosło jeszcze bardziej umocni nasze tytuły zawodowe, które świadczą o jakości i są gwarancją prefekcjonizmu naszych Rzemieślników.

Skargi na działanie izb rzemieślniczych w zakresie dopisywanych informacji w CEIDG, będzie rozpatrywał Związek Rzemiosła Polskiego.

Formularze do pobrania

Wniosek o wpis w CEIDG w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych:

Wniosek CEIDG