Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Aktualności

Walne Zgromadzenia w organizacjach zrzeszonych

19.04.2022 Walne Zgromadzenie Spółdzielni „KOMINIARZ” Udział wziął Prezes Izby Adam Przybysz 28.04.2022 Walne Zgromadzenie Członków Cechu w Kętrzynie Udział wzięli: Prezes Izby Adam...

Rozpoczynamy współpracę z Telewizją Kopernik!

Z przyjemnością informujemy, iż Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości rozpoczęła współpracę z Telewizją Kopernik! Dnia 16 maja 2022 roku odbyło się spotkanie Prezesa Izby Adama Przybysz z Redaktorem Naczelnym Markiem Jarmołowiczem. Podczas...

VII Europejski Kongres Samorządów

W dniach 11-12 kwietnia 2022 r. miała miejsce w Mikołajkach VII edycja Europejskiego Kongresu Samorządów. W wydarzeniu tym uczestniczył przedstawiciel organizacji rzemiosła Pan Adam Przybysz, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Członek...

Spotkanie Integracyjne

W dniach 9-10 kwietnia 2022 roku odbyło się spotkanie integracyjne członków organów statutowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej oraz rzemieślnicy z organizacji...

Posiedzenie Zarządu Izby

29 marca 2022 roku odbyło się Posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Baliński, Radca Prawny Robert Pożarski, Księgowa Monika Pietrzak,...

Prezes Izby udzielił wywiadu dla Telewizji Kopernik

17 marca 2022 roku Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Adam Przybysz udzielił wywiadu dla Telewizji Kopernik w programie "Sukces". Prezes podkreślił między innymi wyjątkowość i zalety kształcenia dualnego w rzemiośle oraz przedstawił...

V Forum Szkół Rzemiosła

W dniach 15-16 marca 2022 r. w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, odbyło się V Forum Szkól Rzemiosła pod hasłem „Doradztwo zawodowe a rynek pracy”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb, cechów i branżowych szkół rzemieślniczych z...

Poznaj zawody rzemieślnicze:

Fryzjer

Dekarz

Stolarz

Zegarmistrz

Mechanik pojazdów samochodowych

Piekarz

O Izbie 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. oraz własnego Statutu.

Od roku 1945 prowadzi działalność o charakterze for non-profit na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zrzesza 15 organizacji cechowych i 2 spółdzielnie rzemieślnicze. Organizacje będące członkami Izby zrzeszają ok. 1.500 zakładów rzemieślniczych, zatrudniających blisko 15.000 pracowników.

Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kliknij i dowiedz się więcej

Instytucje, z którymi współpracujemy:

	Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

75 lat doświadczenia

Sięgamy po niemożliwe.

Umów się na darmowe konsultacje

Kliknij w przycisk po prawej stronie lub zadzwoń +48 89 527 61 88

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza:

15 + 4 =

Izba Rzemiosła w Internecie