Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Aktualności

I Gala Rzemiosła Warmii i Mazur

30 września 2022 roku w Hotelu Zamek Ryn miała miejsce historyczna I Gala Rzemiosła Warmii i Mazur. Udział w Gali wzięli Rzemieślnicy - przedstawiciele wszystkich organizacji zrzeszonych w...

Posiedzenie Zarządu Izby

30 września 2022 roku w Hotelu Zamek Ryn odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Izby. Udział w Posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu, Radca Prawny, pracownicy Biura Izby oraz zaproszeni goście. Członkowie Zarządu zajmowali się podsumowaniem trzeciego kwartału,...

Prezes Izby udzielił wywiadu dla Gazety Olsztyńskiej

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Adam Przybysz udzielił wywiadu dla Gazety Olsztyńskiej. Podczas rozmowy Prezes przypomniał jak jak ważna jest rola rzemieślników w lokalnej gospodarce, opowiedział o specyfice pracy...

Walne Zgromadzenia w organizacjach zrzeszonych

19.04.2022 Walne Zgromadzenie Spółdzielni „KOMINIARZ” Udział wziął Prezes Izby Adam Przybysz 28.04.2022 Walne Zgromadzenie Członków Cechu w Kętrzynie Udział wzięli: Prezes Izby Adam...

Rozpoczynamy współpracę z Telewizją Kopernik!

Z przyjemnością informujemy, iż Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości rozpoczęła współpracę z Telewizją Kopernik! Dnia 16 maja 2022 roku odbyło się spotkanie Prezesa Izby Adama Przybysz z Redaktorem Naczelnym Markiem Jarmołowiczem. Podczas...

Poznaj zawody rzemieślnicze:

Fryzjer

Dekarz

Stolarz

Zegarmistrz

Mechanik pojazdów samochodowych

Piekarz

O Izbie 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. oraz własnego Statutu.

Od roku 1945 prowadzi działalność o charakterze for non-profit na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zrzesza 15 organizacji cechowych i 2 spółdzielnie rzemieślnicze. Organizacje będące członkami Izby zrzeszają ok. 1.500 zakładów rzemieślniczych, zatrudniających blisko 15.000 pracowników.

Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kliknij i dowiedz się więcej

Instytucje, z którymi współpracujemy:

	Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

75 lat doświadczenia

Sięgamy po niemożliwe.

Umów się na darmowe konsultacje

Kliknij w przycisk po prawej stronie lub zadzwoń +48 89 527 61 88

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza:

15 + 2 =

Izba Rzemiosła w Internecie