Informujemy, iż od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe, będą dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana skorzystają zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

Konkurs w ramach Polskiego Inkubatora Rzemiosła został rozstrzygnięty 13 września 2021 roku.

W konkursie złożono łącznie 487 ofert. Trzy z nich uzyskały negatywną ocenę formalną, pozostałe zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W ramach Ścieżki 1: Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych dofinansowanie uzyska 135 ofert.

W tym Izba oraz nasze Cechy: Biskupiec, Braniewo, Działdowo, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Olsztyn, Ostróda, Szczytno, WMCN.

Na liście rezerwowej niestety znalazł się Elbląg.

W ramach Ścieżki 2: Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych dofinansowanie uzyska 139 ofert.

W tym Izba oraz nasze Cechy: Działdowo, Iława, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Olsztyn, Ostróda, WMCN.

Wszystkim Beneficjentom GRATULUJEMY!


Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji i rezerwowych dostępna jest pod linkiem:

https://niw.gov.pl/konkurs-w-programie-polski-inkubator-rzemiosla-rozstrzygniety/


UWAGA!

Termin wydatkowania środków w ramach Ścieżki 1 mija w dniu 30 września 2021 roku!

Termin wydatkowania środków w ramach Ścieżki 2 mija w dniu 31 grudnia 2021 roku!


Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wnioskowała o:

Ścieżka 1: Zakup sprzętu elektronicznego do Biura Izby

Ścieżka 2: Zakup oprogramowania (Pakiet MS Office) oraz dofinansowanie zorganizowania dwudniowego szkolenia z zakresu prawa pracy dla 50 uczestników (przedstawicieli organizacji rzemieślniczych) przy udziale Okręgowej Inspekcji Pracy.