Attracting skilled workers for small and medium-sized enterprises through qualification and integration of foreigners


Pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podnoszenie kwalifikacji i integrację cudzoziemców”


Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji Projektu INTACT (Integration of newly arrived migrants by means of competency assessment and high-quality further vocational training).

Coraz więcej firm skarży się na brak wykwalifikowanych pracowników. Niedobór ten znacznie wzrośnie w najbliższych latach. Ze względów demograficznych liczba osób opuszczających rynek pracy z powodu wieku będzie w przyszłości znacznie wyższa niż liczba osób młodych wchodzących w życie zawodowe. Należy nadać najwyższy priorytet polityczny zdecydowanej poprawie wydajności pracy i walce z rosnącym niedoborem wykwalifikowanej kadry.

W związku z tymi wyzwaniami zespół ekspertów z Finlandii, Niemiec, Włoch, Austrii i Polski wraz z MŚP opracował i z powodzeniem przetestował w praktyce instrumenty i środki służące do identyfikacji kompetencji, kwalifikacji i integracji cudzoziemców w życie zawodowe.

Osoby mające za sobą doświadczenia związane z imigracją czy ucieczką z kraju ojczystego mogą w decydujący sposób przyczynić się do sprostania tym wyzwaniom. W jaki sposób można wspierać uchodźców na ich drodze do przekształcenia się w wykwalifikowanych pracowników? Jakie instrumenty i środki wsparcia są szczególnie skuteczne i sprawdziły się w praktyce? Jakie strategie są realizowane w innych krajach europejskich?

Konferencja dostarcza konkretnych odpowiedzi na te i inne pytania.


Konferencja odbędzie się 27 listopada 2020 roku w formule on-line, w godzinach 9:00 – 12:00.


Program konferencji:


Rejestracja:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda_GKnQVX7fBu0rgMHR7rZVbw40Ck0aL6NcGB8s5BUaQvvtg/viewform


Link do konferencji:

https://www.gotomeet.me/biuro46/intactconference_27_11_2020_izbarzem


Aby zainstalować darmowe oprogramowanie proszę skorzystać z linku:

https://global.gotomeeting.com/install/189901037


Oficjalna strona projektu:

https://int-act.org/


Aby zapoznać się z wynikami projektu proszę zalogować się na stronie:

https://int-act.org/intact-video-results-login/