Spotkania odbyły się w Treviso. Organizacją, która nas gościła byli partnerzy projektu – T2I – Technology, Transfer and Innovation, Treviso, Italy, których siedziba mieści się na Piazza delle Istituzioni.

Naszą organizację reprezentowali Prezes Izby Pan Antoni Górski oraz asystentka ds. samorządowych Pani Justyna Kaczorek.

Warsztaty skupione były na postępach w pracach projektowych koordynowanych przez Parlament Hanzeatycki. Każda organizacja przedstawiła czym zajmowała się w czasie pomiędzy warsztatami oraz koncepcje przyszłych działań.

Obecni byli uczestnicy z Niemiec, Finlandii, Włoch, Polski oraz nowi partnerzy z Austrii. Warsztaty były prowadzone przez dr. Jürgena Hogeforster w języku niemieckim, następnie tłumaczone na język angielski.

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości przedstawiła koncepcję działania odnośnie:

  • nawiązania współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Schwerin w celu obserwacji ich pracy przy projekcie,
  • przeprowadzenia własnych testów oceny kompetencji,
  • raportu dla Parlamentu Hanzeatyckiego.

Osiągnięto porozumienie we wszystkich poruszonych sprawach oraz ustalono terminy zakończenia kolejnych etapów wdrażania projektu.

Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce Projekty na naszej stronie oraz na oficjalnej stronie internetowej projektu INTACT : www.int-act.org