Oferty na prace remontowe


Konkurs na wykonanie robót stolarskich

Ogłaszamy konkurs na wykonanie oraz montaż drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Warmińsko- Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zgodnie z projektem oraz wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Do wykonania jest 8 dużych okien łukowych, 3 małe okna kwadratowe oraz 4 duże drzwi łukowe.

Oferty można składać do dnia  15 września 2022r. w Biurze Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości osobiście lub email na adres biuro@izbarzem.olsztyn.pl

Projekt do wglądu w biurze Warmińsko- Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie , ul Prosta 38, 10-029 Olsztyn.

Informacji dodatkowych udziela Wydział Administracyjno-Techniczny:  782808803.