Szkolenia i kursy

Centrum Kształcenia Zawodowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie istnieje na rynku od 1993 roku. Prowadzimy szkolenia zawodowe na wysokim poziomie, które są uznawane w krajach Unii Europejskiej. Umożliwiamy zdobycie nowych zawodów a także podniesienie kwalifikacji zawodowych. Kształcenie zawodowe dostosowujemy do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Kursy przez nas organizowane prowadzone są z dużą starannością, wykładowcami są specjaliści z danej dziedziny a tematyka zgodna jest z programem nauczania. Kursy kończą się uzyskaniem zaświadczenia wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Oferujemy:

Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

Obejmujące takie zagadnienia jak: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem, podstawy psychologii i pedagogiki (tylko w przypadku egzaminu mistrzowskiego), metodyka nauczania (tylko w przypadku egzaminu mistrzowskiego), technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo oraz praktykę zawodową.

Kursy stolarskie – obróbka ręczna, obsługa maszyn, nowe technologie

Obróbka ręczna, obsługa maszyn, nowe technologie. Kursy te cieszą się ogromną popularnością. Zapewniamy nowoczesne stanowiska obróbki maszynowej i ręcznej, kabinę lakierniczą, okleiniarkę, materiały dydaktyczne. Czas trwania kursu to 100-300 h.

Kursy fryzjerskie

Zapraszamy na kursy przygotowujące do zawodu fryzjera – stylisty.  Indywidualne podejście do klienta – czas trwania zależy od predyspozycji i poziomu zdobywanych kwalifikacji.

Kursy gastronomiczne

Zapraszamy na kursy gastronomiczne w zawodach kucharz, kelner, pracownik małej gastronomii. Indywidualne podejście do klienta – czas trwania zależy od predyspozycji i poziomu zdobywanych kwalifikacji.

Kursy pedagogiczne

Czas trwania kursu to 80 h. Kurs kończy się egzaminem. Podstawowym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktyczno – wychowawczej. Ukończenie kursu jest warunkiem do przyjmowania uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Kursy obróbki metali – maszynowej i ręcznej

Ślusarz, blacharz, dekarz, tokarz, frezer. 

Czas trwania kursu 80-200 h.

Zapraszamy do udziału grupy oraz osoby indywidualne, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz rozwijać pasje. Oferujemy niskie ceny, doskonale przygotowaną kadrę, specjalistyczny sprzęt i pracownie. Zapewniamy miłą, przyjazną atmosferę oraz wysoki poziom prowadzonych szkoleń. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje co do tematyki kursów.

 

Deklaracja uczestnictwa w kursie