Podsumowanie Międzynarodowej Konferencji Projektu INTACT

Międzynarodowa Konferencja Projektu INTACT odbyła się 27 listopada 2020 roku w godzinach od 9 do 12. Konferencja była podsumowaniem całego projektu, osiągniętych celów i służyła przedstawieniu wyników projektu dla szerokiej europejskiej publiczności.

Partnerzy projektu INTACT to:

1.        Hanseatic Parliament, Hamburg, Germany (Lead Partner)

2.        Vocational Academy Hamburg, Germany

3.        Chamber of Crafts Schwerin, Germany

4.        Chamber of Crafts Olsztyn, Poland

5.        Satakunta University of Applied Sciences, Pori, Finland

6.        T2I – Technology, Transfer and Innovation, Treviso, Italy

7.        Institute of Applied Industrial Research, Vienna, Austria

Organizatorem konferencji była Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Moderatorem konferencji była Pani Justyna Kaczorek – opiekun projektu, specjalista ds. kadrowych oraz asystent ds. samorządowych w Izbie. Uczestnicy połączyli się za pomocą platformy GoToMeeting. Prelegentami na konferencji byli przedstawiciele partnerów projektu z następujących państw: Polska, Niemcy, Austria i Włochy. W konferencji udział wzięło 79 osób z następujących krajów: Polska, Niemcy, Austria, Włochy, Finlandia. Norwegia, Łotwa i Litwa.

Konferencja została rozpoczęta przez Prezesa Izby, Pana Antoniego Górskiego, który przywitał partnerów projektu i wszystkich gości.

Następnie wystąpili prelegenci zaproszeni przez naszą organizację. Pan Zdzisław Szczepkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie przybliżył sytuację cudzoziemców w naszym regionie. Przedstawił statystyki dotyczące ilości migrantów poszukujących pracy oraz z jakich krajów pochodzą. Poinformował zgromadzonych jakie możliwości zatrudniania obcokrajowców mogą być wykorzystane przez pracodawców w Polsce. Następną prelegentką byłą Pani Joanna Kastrau, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pani Kastrau przedstawiła, w jaki sposób integrowani są cudzoziemcy w regionie Warmii i Mazur, jakie akcje podejmują poszczególne urzędy i organizacje oraz z kim współpracują.

Kolejni prelegenci przygotowali niezwykle ciekawe prezentacje przedstawiające poszczególne etapy projektu, testowane narzędzia oceny kompetencji oraz różnorodne szkolenia prowadzone w celu integracji uchodźców w życie zawodowe. Prezentacje zostały przyjęte bardzo pozytywnie przez gości konferencji.

Ostatnim etapem konferencji była dyskusja i odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników. Pomogło to rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na nurtujące pytania, które pojawiły się podczas poszczególnych prezentacji. Pytający byli szczególnie zainteresowani sytuacją w Polsce, tym jak szybko cudzoziemcy w naszym kraju mogą podjąć pracę zarobkową, czy pracodawcy chętnie zatrudniają obcokrajowców, jak ważna jest znajomość języka polskiego oraz jak opiniujemy narzędzie oceny kompetencji i kwalifikacji.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w organizację konferencji.

Konferencja była nagrywana, nagranie zostało umieszczone na platformie YouTube

Naszą konferencją zainteresowała się także Telewizja Kopernik, która nagrała krótki materiał informacyjny na temat projektu oraz naszej konferencji. Materiał znajduje się na profilu Telewizji Kopernik na Facebook

https://www.facebook.com/TelewizjaKopernik/videos/453348269184595