SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE – “ROK W DIALOGU”

utworzone przez | lis 18, 2019 | Aktualności, Bez kategorii

W dniach 12-14 listopada 2019 roku w Gdańsku-Jelitkoweie odbyło się SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE. Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowali: p. Antoni Górski i p. Justyna Kaczorek.

Cel główny: Promocja dialogu społecznego i prac Rady Dialogu Społecznego

GOSPODARZ SPOTKANIA: Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego

Program Spotkania:
13 listopada 2019 (środa)

OTWARCIE I POWITANIE – Jan Gogolewski

ZMIANY LEGISLACYJNE Z UDZIAŁEM RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO – KLUCZOWE DLA RZEMIOSŁA

Wprowadzenie: Edyta Doboszyńska

– Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495).
Piotr Hadrysiak
– Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – wyzwania związane z wdrożeniem. Tomasz Wika
– Ustawa budżetowa na rok 2020 i sprawy „okołobudżetowe”. Wacław Napierała

RZEMIOSŁO W OBLICZU WYZWAŃ TRZECIEGO DZIESIĘCIOLECIA XXI w.

Moderator: Jan Klimek

Rzemiosło XXI wieku – strategiczne wyzwania:

– wg Związku Rzemiosła Polskiego; Jan Klimek
– wg Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; Adam Abramowicz
– wg Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii; Zbigniew Wojciechowski

Dyskusja moderowana z udziałem uczestników

USTAWA DEREGULACYJNA – ZMIANY W USTAWIE O RZEMIOŚLE – IMPLIKACJE: DEFINICJA PRACODAWCY – RZEMIEŚLNIKA, CEIDG – PRZYGOTOWANIA DO WDROŻENIA ZMIAN

Moderatorzy: Magdalena Zabłocka i Rafał Dąbrowski

– Nowe definicje ustawowe określeń: „rzemieślnik” oraz „rzemiosło”. Małgorzata Skwarek-Kołtunowicz
dyskusja

– Nowe zadania organizacji rzemieślniczych w zakresie wprowadzania informacji o kwalifikacjach czeladnika i mistrza do CEIDG
Małgorzata Skwarek-Kołtunowicz

Dyskusja

– Niezbędne działania organizacji rzemiosła wszystkich szczebli, jako partnerów społecznych, na rzecz upowszechniania zmian w ustawie o rzemiośle i roli dialogu społecznego w tym procesie – dyskusja moderowana z udziałem uczestników

WZMACNIANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI PARTNERÓW SPOŁECZNYCH

Wprowadzenie: Edyta Doboszyńska

– Strategia Związku Rzemiosła Polskiego na kolejne lata w celu lepszego zarządzania organizacją gospodarczą w dobie wyzwań strategicznych.
Jan Klimek

– Fundusz Oświatowy ZRP – jego rola w utrzymaniu trwałości projektu Nowa jakość egzaminów w rzemiośle; działania ZRP jako organizacji pracodawców na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Jolanta Kosakowska

– Monitorowanie prawa gospodarczego; rola Rady Dialogu Społecznego; rola Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; zadania organizacji rzemiosła jako partnerów społecznych oraz sieci samorządu gospodarczego rzemiosła. Elżbieta Lutow

Dyskusja

14 listopada 2019 (czwartek)

DIALOG SPOŁECZNY W PRAKTYCE – WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI RYNKU PRACY: OCHOTNICZE HUFCE PRACY

Moderator: Tadeusz Szewczyk

– Działania instytucji rynku pracy w zakresie wdrażania zmian związanych z organizacją i realizacją kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; zadania partnerów społecznych. Józef Jacek Hordejuk, Karol Mazur

Sesja warsztatowa mająca na celu wypracowanie wspólnych wniosków oraz przygotowanie planu działań informacyjnych nt. zmian w przepisach prawa dotyczących dualnego kształcenia uczniów – młodocianych pracowników z udziałem pracodawców rzemieślników.

DIALOG SPOŁECZNY W PRAKTYCE – WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI NADZORU I KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY: PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Moderator: Zbigniew Marchwiak

– Wprowadzenie: Bogdan Drzastwa

– Prawne aspekty dotyczące warunków zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego w kontekście zmian w ustawie kodeks pracy, ustawach oświatowych oraz ustawie o rzemiośle: 1) Nowe zapisy art. 191 ustawy kodeks pracy 2) zawieranie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego (termin podpisania umowy, termin rozpoczęcia nauki zawodu lub przyuczenia, termin rozpoczęcia pracy 3) Szczególna ochrona prawna pracy młodocianego pracownika 4)prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń kodeksowych. Joanna Rostkowska

– Komentarz ze strony przedstawiciela partnera społecznego. Grażyna Dębicka

Najnowsze wpisy

XVII Wojewódzki Zjazd Delegatów

XVII Wojewódzki Zjazd Delegatów

10 grudnia 2021 roku odbył się XVII Wojewódzki Zjazd Delegatów. Udział w zjeździe wzięli Delegaci z organizacji zrzeszonych oraz zaproszeni goście. Udzielono absolutorium organom statutowym Izby w kadencji 2018-2021. Prezesem Izby na kadencję 2021-2025 został Pan Adam...

czytaj dalej
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2023

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2023

Z ogromną radością informujemy, iż 29 stycznia 2023 Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów ponownie zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Zapraszamy do siedziby Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ul. Prosta 38 na I piętro od...

czytaj dalej
Rzemieślnicze Spotkanie Opłatkowe

Rzemieślnicze Spotkanie Opłatkowe

20 grudnia 2022 roku w Wojewódzkim Domu Rzemiosła w Olsztynie odbyło się coroczne Rzemieślnicze Spotkanie Opłatkowe. W spotkaniu udział wzięli Rzemieślnicy z Warmii i Mazur, członkowie Zarządu Izby, Seniorzy, byli i obecni pracownicy Biura Izby, pracownicy organizacji...

czytaj dalej
Rzemieślnicza Izba Pamięci

Rzemieślnicza Izba Pamięci

20 grudnia 2022 roku w Wojewódzkim Domu Rzemiosła odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Rzemieślniczej Izby Pamięci. W uroczystości udział wzięli Rzemieślnicy z Warmii i Mazur oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: Arcybiskup Metropolita...

czytaj dalej

Umów się na darmowe konsultacje

Kliknij w przycisk po prawej stronie lub zadzwoń +48 89 527 61 88

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza:

3 + 9 =