Warsztaty Projektu ICIinSMEs, Szkolenie Train-The-Trainer „Customer Centric Innovations”, Hamburg

utworzone przez | cze 6, 2022 | Aktualności

W dniach 1.06 – 3.06. 2022 roku w Hamburgu odbyły się Warsztaty międzynarodowego projektu ICIinSMEs, w którym jednym z partnerów jest Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Podstawowe założenia projektu można ująć w definicji “Innowacji skoncentrowanej na kliencie”: Innowacja skoncentrowana na kliencie opisuje zmianę z wprowadzania innowacji dla klientów na wprowadzanie innowacji z klientami. Zatem klient bierze aktywny udział w procesach innowacyjnych i staje się podstawowym źródłem pomysłów do inicjowania działań innowacyjnych. Poprzez integrację filozofii innowacji skoncentrowanej na kliencie, firmy otwierają swoje działania badawczo-rozwojowe, co oznacza, że proces innowacji odbywa się przy udziale wkładu z wewnątrz i z zewnątrz firmy. Klienci są zaangażowani we wszystkie etapy procesu innowacyjnego.

Warsztaty podsumowały dotychczasową pracę w projekcie, wykonane zadania oraz dalsze punkty. Wszystkie wyniki projektu zostaną w przyszłości przekazane 70 izbom, stowarzyszeniom MŚP oraz szkołom wyższym z 13 krajów, które otrzymają doradztwo w zakresie wdrażania i będą zaangażowane w prace projektowe jako partnerzy współpracujący od początku projektu.

Ponadto odbyło się bardzo istotne szkolenie Train-the-Trainer „Customer Centric Innovations”. Wykłady oraz sesje warsztatowe prowadzili specjaliści, wykładowcy, managerowie z Danii, Niemiec i Węgier mający doświadczenie w dziedzinie cyfryzacji oraz innowacji.

Udział w spotkaniach wzięła Dyrektor ds. Samorządowo-Organizacyjnych Justyna Kaczorek.

Na koniec projektu planowana jest międzynarodowa konferencja, podczas której wyniki projektu i osiągnięte rezultaty zostaną przedstawione członkom Hanse Parlamentu i organizacjom współpracującym w krajów europejskich.

Najnowsze wpisy

XVII Wojewódzki Zjazd Delegatów

XVII Wojewódzki Zjazd Delegatów

10 grudnia 2021 roku odbył się XVII Wojewódzki Zjazd Delegatów. Udział w zjeździe wzięli Delegaci z organizacji zrzeszonych oraz zaproszeni goście. Udzielono absolutorium organom statutowym Izby w kadencji 2018-2021. Prezesem Izby na kadencję 2021-2025 został Pan Adam...

czytaj dalej

Umów się na darmowe konsultacje

Kliknij w przycisk po prawej stronie lub zadzwoń +48 89 527 61 88

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza:

8 + 8 =